PC Quảng Ngãi triển khai cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng

  • Cập nhật ngày 28/04/2017

Năm 2017, Tổng Công ty Điện lực miền Trung chú trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, thời gian qua, PC Quảng Ngãi đẩy mạnh khuyến khích khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng, với cách cài đặt đơn giản, giao diện rõ ràng, trực quan, đầy đủ các tiện ích cho khách hàng sử dụng điện tra cứu.