PC Bình Định : Hiệu quả từ chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học

  • Cập nhật ngày 26/04/2017

PC Bình Định đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo TP Quy Nhơn triển khai chương trình tiết kiệm điện trong trường học tại các trường trong TP. Bằng những hình ảnh trực quan liên quan đến các thiết bị điện thường xuyên sử dụng trong gia đình, cuộc thi giúp cho các em biết được tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền cho gia đình và ngân quỹ quốc gia.