Phóng sự truyền hình: Để nguồn điện thông suốt, an toàn và hiệu quả

  • Cập nhật ngày 26/11/2015

Trang tin điện tử EVNCPC xin giới thiệu phóng sự về những nỗ lực mà PC Đà Nẵng thực hiện để duy trì dòng điện thông suốt, an toàn, hiệu quả và những quy định của pháp luật về bảo vệ công trình lưới điện cao áp.

Theo DRT