PC Đắk Lắk: Khởi động Tháng tri ân khách hàng bằng công trình Thắp sáng đường quê tại huyện biên giới Ea Súp

  • Cập nhật ngày 13/12/2016

Trong ngày 04/12 vừa qua, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp. Đây cũng là hoạt động đầu tiên, khởi động cho Tháng tri ân khách hàng năm 2016 của ngành Điện Đắk Lắk.

PC Đắk Lắk