PC Phú Yên: Nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

  • Cập nhật ngày 25/11/2015

Không để khách hàng phải chờ đợi lâu khi thanh toán tiền điện vào mỗi tháng, hai năm gần đây, ngành điện Phú Yên liên kết với hệ thống ngân hàng trong tỉnh mở rộng các dịch vụ thu hộ tiền điện. Dịch vụ này đã mang đến sự hài lòng, đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Thế Hoan