PC Phú Yên: Tăng cường triển khai thu tiền điện qua Bưu điện

  • Cập nhật ngày 08/09/2016

Ngoài các dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng, dịch vụ Banplus, ví điện tử Momo,… dịch vụ thanh toán tiền điện qua Bưu điện đã giúp hàng ngàn lượt khách hàng thuận lợi trong việc chi trả tiền điện, góp phần giảm được thời gian phiền hà cho khách hàng. Phóng sự do Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên thực hiện.

Thế Lâm - Đài PTP Phú Yên