PC Phú Yên: Tổng đài 19001909 - Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

  • Cập nhật ngày 05/09/2016

Sau hơn một năm chính thức đi vào hoạt động, thông qua Tổng đài 19001909, hàng ngàn lượt khách hàng đã phản ánh các yêu cầu, xử lý sự cố về điện đã được ngành Điện Phú Yên xử lý kịp thời. Ghi nhận của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tại huyện Sơn Hoà.

Thế Lâm - Đài PTP Phú Yên