PC Đắk Nông nỗ lực cấp điện cho người dân vùng sâu vùng xa

  • Cập nhật ngày 04/08/2016

Đắk Nông là một tỉnh miền núi, với bán kính cấp điện rộng, phần lớn là vùng sâu vùng xa kinh tế còn nhiều khó khăn, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển khách hàng, PC Đắk Nông đã nỗ lực trong việc cấp điện và nâng cấp mở rộng hệ thống lưới điện, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, ổn định đời sống, nâng cao trình độ văn hóa, cũng như phát triển kinh tế xã hội của người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trang tin EVNCPC xin giới thiệu phóng sự do PC Đắk Nông phối hợp với Đài PTTH Đắk Nông thực hiện về nỗ lực cấp điện cho người dân vùng sâu vùng xa.