Video Tiết Kiệm Điện PC Gia Lai 2016

  • Cập nhật ngày 18/05/2016

Phóng sự do PC Gia Lai thực hiện, phản ánh những nỗ lực của đơn vị trong hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, đưa nội dung nào vào nhà trường một cách hiệu quả, sinh động

Tổ TTV- PC Gia Lai