PC Phú Yên: Phóng sự “Chủ động ứng phó trước mùa mưa bão”

  • Cập nhật ngày 25/11/2015

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết trước mùa mưa bão năm nay, với phương châm 4 tại chỗ, ngành điện Phú Yên đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống thiên tai với mục tiêu đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện và nguồn điện để phục vụ khách hàng

Thế Hoan