Phỏng vấn truyền hình: “PC Phú Yên: Triển khai thanh toán tiền điện qua Bưu điện”

  • Cập nhật ngày 04/05/2016

PC Phú Yên đã và đang triển khai thu tiền điện qua hệ thống Bưu điện tỉnh Phú Yên. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên đã phỏng vấn ông Nguyễn Khoa Trình – Phó Giám đốc PC Phú Yên về công tác này.

Thế Lâm - Đài PTP Phú Yên