Tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Điện lực Gio Linh

  • Cập nhật ngày 04/05/2016

Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau do PC Quảng Trị thực hiện:

PC Quảng Trị