Chuyên mục sử dụng điện an toàn, hiệu quả tại Quảng Ngãi

  • Cập nhật ngày 20/04/2016

Để đảm bảo việc cung ứng điện được an toàn, liên tục, nhất là trong mùa khô, từ ngày 11/4 đến ngày 28/4/2016, PC Quảng Ngãi đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, các Phòng giáo dục huyện, thành phố xây dựng các buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Học sinh tiết kiệm điện”cho học sinh của 22 trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

PC Quảng Ngãi