CPCEMEC - Công tơ điện tử và các giải pháp đo xa tự động - Bước tiến quan trọng trong hợp phần hiện đại hóa hệ thống đo đếm

  • Cập nhật ngày 01/03/2016

Trong hoạt động quản lý cung ứng điện, EVNCPC luôn quan tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nâng cao năng suất lao động cũng như nâng cao chất lượng điện năng và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Tổng công ty xác định đây là một trong những chìa khóa quan trọng để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống điện, xây dựng lưới điện thông minh theo lộ trình được phê duyệt. Trang tin xin giới thiệu phóng sự eTV về những thành công của CPCEMEC với các sản phẩm công nghệ này, mời quý vị và các bạn theo dõi

Đình Vỹ - Kim Vương