EVN nhanh chóng triển khai giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

  • Cập nhật ngày 05/08/2021

Trên tinh thần chia sẻ với những khó khăn của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, EVN đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4. Hiện, công tác này đang được EVN và các đơn vị thành viên triển khai khẩn trương, công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

EVN News