3 Dịch vụ thanh toán tiền điện trực tuyến thuận tiện nhất

  • Cập nhật ngày 04/08/2021

Thanh toán tiền điện trực tuyến giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, thuận tiện và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Điện lực Việt Nam - EVNnews xin giới thiệu 3 dịch vụ thanh toán tiền điện trực tuyến thông dụng hiện nay trong clip sau.

EVN News