Video clip: Đảng ủy EVNCPC nâng cấp Chi bộ cơ sở Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung

  • Cập nhật ngày 05/07/2021

Ngày 01/7/2021, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung công bố quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung và chỉ định đồng chí Lê Văn Tường - Giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Với quyết định này, Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung trở thành tổ chức cơ sở Đảng thứ 15 của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung.


Nguyễn Phượng - Minh Bảo