Kinh doanh và dịch vụ khách hàng - Bước chuyển mình trong Kỷ nguyên số

  • Cập nhật ngày 20/04/2021

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVNCPC, đóng vai trò then chốt trong việc quyết định thành quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trải qua một năm 2020 đầy biến động bởi dịch bệnh Covid19 và bão lũ liên tiếp tại khu vực miền Trung, mọi mặt đời sống kinh tế xã hội đều bị tác động rõ rệt, công tác KD và DVKH của EVNCPC vì thế mà cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt, việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác KD và DVKH bước đầu đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Cùng nhìn lại những chuyển mình trong công tác KD và DVKH tại EVNCPC.

Ban Truyền thông EVNCPC