Bản tin EVNCPCnews số 02/2021

  • Cập nhật ngày 08/03/2021

Trang tin EVNCPC trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Bản tin EVNCPCnews số 02/2021 gồm các nội dung chính: - Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trong dịp lễ, tết 2021 trên địa bàn 13 tình thành miền Trung, Tây Nguyên; - EVNCPC tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc và tương đương đơn vị cấp 3 năm 2021; - Lắng nghe khách hàng, một trong những phương thức được EVNCPC ưu tiên hoàn thiện hơn nữa các dịch vụ của mình; - Lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp kiểm tra công tác vận hành lưới điện trên các đảo.


Ban Truyền thông EVNCPC