TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 - CPCCC

  • Cập nhật ngày 22/01/2021

Trong năm 2020, các đợt dịch bệnh và bão, lũ liên tiếp ập đến miền Trung gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp. Xem khó khăn là động lực thúc đẩy sự chuyển mình, thích ứng và sáng tạo, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, TTCSKH đã hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu CSKH của TCT giao.

Quang Sáng