Phóng sự: Vai trò của “chuyển đổi số” được nhìn nhận rõ ràng sau các đợt thiên tai và dịch bệnh

  • Cập nhật ngày 20/11/2020

Trong năm vừa qua, các đợt dịch bệnh và mưa lũ liên tiếp ập đến gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp, tuy nhiên, những khó khăn đó cũng là động lực thúc đẩy doanh nghiệp chuyển mình, thích ứng và sáng tạo. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (CPCCC) không phải là ngoại lệ trong số đó.

VTV8