PC Quảng Ngãi: Đẩy mạnh giao dịch điện trực tuyến để ứng phó dịch COVID -19

  • Cập nhật ngày 09/09/2020

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp thì giao dịch trực tuyến sẽ góp phần phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thời gian qua, PC Quảng Ngãi đã khuyến khích khách hàng giao dịch với ngành điện bằng phương thức điện tử.


Nguyễn Tuân - Kiều Trinh