Tin truyền hình: Người dân doanh nghiệp đánh giá cao việc giảm giá điện giữa mùa dịch

  • Cập nhật ngày 22/04/2020

Ngay sau khi có thông tin Bộ Công thương giảm giá điện, tiền điện trong 3 tháng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao chủ trương này khi dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống thì đây là quyết sách thể hiện sự đồng hành của Chính phủ chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp.


Theo DaNangTV