Thủ tục đầu tư phát triển dự án điện mặt trời nối lưới, điện mặt trời mái nhà

  • Cập nhật ngày 07/12/2017
Thủ tục đầu tư phát triển dự án điện mặt trời nối lưới, điện mặt trời mái nhà

Hình ảnh minh họa

       Theo Thông tư số 16/2017/TT-BCT của Bộ Công thương, trình tự mua bán điện giữa bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (hoặc các đơn vị thành viên được ủy quyền) và các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các dự án điện mặt trời nối lưới, điện mặt trời mái nhà được thực hiện như sau:

  1. Với dự án điện mặt trời nối lưới

       Chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư điện mặt trời có trong các Quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh, cấp quốc gia; Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh, cấp quốc gia được phê duyệt. Nội dung dự án đầu tư điện mặt trời tuân thủ theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu sau:

      a) Đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện mặt trời đối với hệ thống điện trong khu vực;

      b) Có thiết bị kết nối với hệ thống SCADA hoặc thông tin điều độ để thông tin dự báo về sản lượng điện phát theo giờ đến cơ quan Điều độ có quyền điều khiển;

      Đối với các dự án này, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các dự án điện mặt trời nối lưới không được thấp hơn hai mươi phần trăm (20 %) tổng mức đầu tư và diện tích sử dụng đất lâu dài không quá 1,2 ha/ 01 MWp.

  1. Với dự án điện mặt trời mái nhà

      Dự án điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ hơn 1 MW:

      Để thực hiện mua bán điện, Chủ đầu tư đăng ký đấu nối với Công ty điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (viết tắt là Công ty điện lực tỉnh) các thông tin chính về công suất dự kiến, thông số kỹ thuật của tấm pin quang điện… Để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều phải có chức năng chống hòa lưới khi lưới điện không có điện và đảm bảo các tiêu chuẩn về điện áp, tần số theo quy định.

      Dự án điện mặt trời mái nhà có công suất bằng hoặc lớn hơn 1 MW:

     Chủ đầu tư thực hiện thủ tục bổ sung dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh hoặc quốc gia theo trình tự bổ sung dự án vào quy hoạch điện lực tỉnh hoặc quốc gia, quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013. Đối với dự án điện mặt trời chưa có trong danh mục của một trong các Quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh; Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp quốc gia; Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh; Quy hoạch phát triển điện lực cấp quốc gia được phê duyệt, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 50 MW; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời có quy mô công suất lớn hơn 50 MW.

Điện mặt trời mái nhà

       Sau khi Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đăng ký phát triển dự án điện mặt trời mái nhà, Công ty điện lực tỉnh phối hợp với nhà đầu tư lắp đặt công tơ hai chiều và ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ và sản lượng điện mặt trời sản xuất hàng tháng. Chi phí đầu tư công tơ hai chiều do Công ty điện lực tỉnh chịu trách nhiệm chi trả. Các dự án điện mặt trời mái nhà phải áp dụng hợp đồng mua bán điện mẫu quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BCT.

       Thông tư số 16/2017/TT-BCT cũng quy định rõ, dự án điện mặt trời nối lưới, dự án điện mặt trời mái nhà có công suất bằng hoặc lớn hơn 1MW phải được cấp giấy phép hoạt động điện lực, và tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương.

      Với cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư dự án điện mặt trời tại Việt Nam được hưởng các khoản ưu đãi về vốn đầu tư, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về đất đai… như đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ quy định.

Nguyễn Thị Minh Trâm