Giá điện của dự án điện mặt trời

  • Cập nhật ngày 08/11/2017
Từ ngày 26/10/2017, Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Giá điện của dự án điện mặt trời

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đối với các dự án nối lưới

Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới với giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD). Giá bán điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

Giá mua điện này chỉ áp dụng cho phần nhà máy điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời này được tính toán đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.​

Đối với các dự án điện mặt trời mái nhà

Các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 2.086 đồng/kWh.

Giá điện cho năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày làm việc cuối cùng của năm trước.

Giá điện này chỉ áp dụng cho phần nhà máy điện mặt trời mái nhà có ngày vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Ngoài ra, các dự án điện mặt trời trên mái nhà áp dụng giá bán điện này sẽ không được áp dụng có chế hỗ trợ giá cho sản lượng điện của dự án theo các quy định khác.

Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời trên mái nhà được tính toán đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phan Thị Tố Nguyên