PC Bình Định hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018

  • Cập nhật ngày 21/03/2018
Với mục tiêu từng bước nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và xã hội, PC Bình Định triển khai một số chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong năm 2018 với các nội dung và hình thức phong phú.
PC Bình Định hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Chạy xe hoa tuyên truyền tiết kiệm điện

Tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018, Công ty tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các hộ gia đình, các khu dân cư tham gia hưởng ứng bằng các hình thức: gửi email tuyên truyền về chiến dịch giờ trái đất đến cho tất cả khách hàng sử dụng điện trong tỉnh; treo băng rôn tại các tuyến phố chính ở các thị trấn, thị xã, thành phố trong tỉnh, đồng thời sẽ tổ chức các nhóm tình nguyện viên đạp xe, chạy xe để tuyên truyền trong cộng đồng. Ngoài ra còn tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, trang thông tin điện tử, phát tờ rơi, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội để thu hút sự tham gia của toàn xã hội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và đặc biệt đó là nghi thức Tắt đèn Giờ Trái đất 2018 sẽ diễn ra từ 20h30 – 21h30 ngày 24/3/2018 tại trụ sở PC Bình Định.

Trang facebook Giờ Trái đất Việt Nam

Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện. Đây là một trong những hành động của Chính phủ và người dân Việt Nam thể hiện cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030, chung tay cùng thế giới trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu. Khẩu hiệu của Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 là “Go More Green – Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Với hàng loạt các biện pháp thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện, trong năm 2017 toàn Công ty đã thực hiện sản lượng điện tiết kiệm được gần 36 triệu kWh điện (chiếm 2,14% điện thương phẩm toàn Công ty và đạt 147,61% kế hoạch Tổng công ty giao). Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm khối cơ quan HCSN&CSCC là gần 2 triệu kWh; sản lượng điện tiết kiệm điện ánh sáng sinh hoạt gần 15 triệu kWh; sản lượng điện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh gần 19 triệu kWh; tương đương với giá trị tiết kiệm khoảng 59 triệu đồng.

Thành Minh