PC Gia Lai: Tích cực tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn trong trường học, cổ động hưởng ứng Giờ Trái đất 2018

  • Cập nhật ngày 21/03/2018
Thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền tới người dân bằng những việc làm cụ thể, PC Gia Lai đã chú trọng đưa tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn, hiệu quả vào các trường học. Qua đó giúp các em có đủ ý thức, động cơ và kỹ năng để có thể hoạt động một cách độc lập hoặc phối hợp nhằm tìm ra các giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và an toàn trong hiện tại và tương lai.
PC Gia Lai:  Tích cực tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn trong trường học, cổ động hưởng ứng Giờ Trái đất 2018

Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn tại trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, TP Pleiku ngày 12/3/2018

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao và có trọng tâm, ngay từ đầu tháng 2, PC Gia Lai đã tiến hành làm việc với 16 trường THCS trên địa bàn tỉnh để tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa nhằm tuyên truyền kiến thức về tiết kiệm điện cũng như an toàn điện trong trường học với phương châm: xây dựng nội dung tuyên truyền chặt chẽ đồng thời phải phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo phong phú, dễ hiểu và vui nhộn. Các tuyên truyền viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc PC Gia Lai luôn được đào tạo kiến thức và nỗ lực trau dồi kỹ năng tuyên truyền một cách bài bản và kỹ lưỡng để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, thuyết phục nhất.

Sự kiện Giờ Trái đất đã đến gần, Công ty đặc biệt khẩn trương tổ chức tuyên truyền tới 8 trường Trung học Cơ sở tại các khu vực trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn. Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 7000 học sinh và thầy cô giáo được phổ biến những vấn đề liên quan tới sự kiện Giờ Trái đất 2018 để cùng gia đình tham gia hưởng ứng sự kiện.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên tại các trường học nói riêng thông qua các buổi ngoại khóa với nội dung sinh động, hấp dẫn đã thực sự nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong đông đảo các em học sinh. Chính các em sẽ là những tuyên truyền viên có tác động rất lớn đến gia đình và xã hội, góp phần nâng cao nhận thức tiết kiệm điện trong cộng đồng với sức lan tỏa rộng lớn. 

 Được biết, trong năm học 2016-2017 , PC Gia Lai đã tuyên truyền đến hơn  26.000 học sinh tại  27 trường trong toàn tỉnh, phát 30.000 tờ rơi, dán hàng trăm poster và băng rôn về việc tiết kiệm điện, an toàn điện. Để các buổi tuyên truyền đạt hiệu quả cao, PC Gia Lai để chỉ đạo phòng chuyên môn và các Điện lực trực thuộc xây dựng nội dung phong phú, hình thức tuyên truyền sinh động, dễ hiểu. Các tuyên truyền viên được tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền tiết kiệm điện để công tác tuyên truyền mang tính thuyết phục cao, đạt hiệu quả.

Bùi Ngọc Hà