PC Gia Lai tích cực tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

  • Cập nhật ngày 24/03/2021
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 của Bộ Công Thương, PC Gia Lai xây dựng kế hoạch với mục tiêu tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
PC Gia Lai tích cực tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

PC Gia Lai tích cực tuyên truyền, phát tờ rơi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Theo đó, nhiều hoạt động đã được PC Gia Lai tích cực triển khai, như phối hợp với Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh thực hiện tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021, đồng thời tổ chức treo poster, băng rôn tại trụ sở các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, khu vực công cộng và các tuyến phố lớn trên địa bàn tỉnh; vận động khách hàng thực hiện tắt đèn và thiết bị không cần thiết. Các Điện lực làm việc với Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai tiết giảm phụ tải tối ưu đối với các công trình quảng cáo, biển hiệu ngoài trời, công trình chiếu sáng công cộng... trong thời gian diễn ra sự kiện.

Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2021 tại trụ sở PC Gia Lai

Trước đó, ngày 02/3/2021, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản số 293/SCT-QLĐN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2021. Theo đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết diễn ra từ 20g30 đến 21g30, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. 

Được biết năm 2020, trong 01 giờ diễn ra Giờ Trái đất, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 2.765 kWh điện. Chương trình đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phương Thảo