PC Khánh Hòa chuẩn bị sơ kết Chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” năm 2019

  • Cập nhật ngày 21/10/2019
Trong quý II/2019, PC Khánh Hòa đã cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt giai đoạn 2019 - 2020.
PC Khánh Hòa chuẩn bị sơ kết Chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” năm 2019

Lễ ký kết phát động thi đua "Tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện không tiền mặt"

Trên cơ sở các nội dung đã cam kết phối hợp thực hiện, cả hai bên sẽ tổ chức kiểm tra, chỉ đạo điểm tại một số cơ quan công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện; phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết cuối năm 2019 và hội nghị tổng kết vào cuối năm 2020 nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đã đặt ra và rút kinh nghiệm để cùng nhau hoàn thiện trong thời gian sắp tới.

Theo đó, PC Khánh Hòa và Liên đoàn Lao động tỉnh thống nhất tập trung tuyên truyền để mỗi tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động nắm rõ và đi đầu trong việc tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (TTTĐKDTM). Một trong những nội dung mà hai bên cùng nhau phối hợp là tổ chức chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” tại 02 thành phố Nha Trang và Cam Ranh với mục tiêu tiết kiệm điện tại các văn phòng – công sở.

Mục đích của chương trình tiết kiệm điện trong nhân dân nói chung và trong công sở nói riêng nhằm nâng cao tính hiểu biết, ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, của mỗi đoàn viên công đoàn các cấp, công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa trong việc sử dụng năng lượng, sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm theo chỉ đạo của Chính phủ, thông qua các hành động cụ thể trong quá trình sinh hoạt tại gia đình và tại nơi làm việc.

Tiêu chí của chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” giai đoạn 2019 - 2020 là tiết kiệm ít nhất 10% trở lên lượng điện năng tiêu thụ của 04 tháng liên tục trong tháng 5, 6, 7, 8/2019 so với cùng kỳ 2018 và tháng tháng 5, 6, 7, 8/2020 so với cùng kỳ 2019. 

50 giải thưởng sẽ được trao cho các đơn vị có sản lượng điện tiết kiệm theo tiêu chí nêu trên và lấy từ cao xuống thấp. Giá trị giải thưởng gồm có Giấy chứng nhận “Cơ quan tiết kiệm điện tiêu biểu” năm 2019, 2020 do PC Khánh Hòa cấp kèm theo tiền thưởng là 2.000.000 đồng. Thời gian dự kiến tổ chức lễ sơ kết và trao thưởng là vào tháng 12/2019.

Thông qua chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở”, PC Khánh Hòa cùng với các cấp chính quyền địa phương kêu gọi, tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn. Trên cơ sở đó mỗi đoàn viên công đoàn sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động, tuyên truyền người thân, gia đình và cộng đồng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Huy Tôn