PC Quảng Nam: Tuyên truyền tiết kiệm điện tại Khu công nghiệp

  • Cập nhật ngày 03/10/2016
Ngày 26/9, Công đoàn PC Quảng Nam và Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc nhằm tổng kết đánh giá chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong khu công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020  .

Tổng kết chương trình tiết kiệm điện tại KCN

Qua hơn 3 tháng thực hiện, hai bên triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác phối hợp đã được đề ra. Công đoàn các KCN tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền TKĐ sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động. Nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm 2016 của Công đoàn các KCN. Về phía Công đoàn PC Quảng Nam, kịp thời ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân có liên quan nhằm triển khai thực hiên các nội dung đã ký kết, đồng thời yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tuyên truyền thực hiện tuyên truyền TKĐ đến tất cả đoàn viên công đoàn tại đơn vị; hỗ trợ tích cực các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các KCN hoàn thành nội dung theo kế hoạch ký kết giữa hai bên. Bằng nguồn kinh phí tuyên truyền TKĐ của Công ty, Công đoàn PC Quảng Nam đã cho in các băng rôn khổ lớn và cung cấp file âm thanh có nội dung tuyên tuyền TKĐ đến Công đoàn các KCN; Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức phân phát về các công đoàn cơ sở để treo tại các nơi dễ nhìn thấy và tập trung đông công nhân. Nội dung phát thanh tuyên truyền TKĐ được phát vào giờ giải lao của các doanh nghiệp vào các ngày làm việc. 

 

Băng rôn tuyên truyền tiết kiệm điện được gắn tại một đơn vị trực thuộc Công đoàn KCN tỉnh 

Ông Nguyễn Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn các KCN cho biết: Đối với mỗi doanh nghiệp, tiết kiệm điện là “phao cứu sinh” góp phần làm giảm hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh. Do đó, khi có chương trình phối hợp với Công đoàn PC Quảng Nam, Cônghju đoàn KCN đã tích cực truyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho người lao động tại 50 công đoàn cơ sở thành viên. Qua 3 tháng triển khai, đã có trên 35.000 lượt người lao động được tham gia các buổi tập huấn kiến thức tuyên truyền tiết kiệm điện. Đến nay, ý thức của người lao động tại các KCN về TKĐ đã có những chuyển biến rõ nét, thể hiện qua những hành động cụ thể, không chỉ tại nơi làm việc mà còn tại gia đình.
 
Chị Nguyễn Thị Hoa - Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn phấn khởi cho biết: “Thông qua các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện được tổ chức tại Công ty trong thời gian qua, đã giúp tôi có thêm những kiến thức về việc sử dụng các thiết bị điện tại Công ty cũng như gia đình sao cho hiệu quả. Quả thật việc tiết kiệm điện rất đơn giản nhưng lâu nay, chúng tôi không để ý đến vấn đề này. Do đó, tôi nghĩ rằng, Công ty cần tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện để việc tuyên truyền tiết kiệm điện lan tỏa mạnh mẽ”.
 
Phải nói rằng, cùng với nhiều hình thức tuyên truyền TKĐ khác do PC Quảng Nam thực hiện trong thời gian qua, chương trình phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện với Công đoàn các KCN vừa qua của Công đoàn PC Quảng Nam là một hình thức tuyên truyền mới đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, thay đổi thói quen sử dụng điện tiết kiệm và tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn Quảng Nam.
Bá Vỹ - Minh Cảnh