Những biện pháp phòng tránh điện giật và cấp cứu người khi tiếp xúc với điện

  • Cập nhật ngày 29/05/2015

Khi bị điện giật, cơ thể con người bị tác động đến hệ thần kinh làm rối loạn hoạt động của hệ thống hô hấp và tuần hoàn. Dòng điện sẽ gây cháy bỏng và co rút các cơ bắp tạo nên cảm giác đau nhức, khó thở, rối loạn nhịp tim.

Trong trường hợp nặng, đầu tiên nạn nhân bị ngừng thở; sau đó tim ngừng hoạt động và chết trong tình trạng bị ngạt thở, bỏng nặng, co rút, tê liệt các cơ bắp hoặc cũng có thể chết do điện giật ngã gây chấn thương.

Vì vậy mỗi người trong chúng ta phải luôn có ý thức trong việc phòng tránh bị điện giật, bằng việc tự nâng cao hiểu biết về điện cho bản thân đồng thời cũng hướng dẫn giáo dục cho mọi người hiểu rõ về mối nguy hiểm của điện.

Những tình huống cần biết trong cuộc sống hàng ngày

http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/2%20dung%20tre,%20tam%20vong%20hoac%20go%20kho%20de%20gat%20day%20dien%20ra%20khoi%20nan%20nhan.jpg

 http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/3%20khong%20dung%20an%20ten%20gan%20duong%20day%20dien.jpg

Không dùng tre, tầm vông hoặc gỗ có kích thước nhỏ làm cột điện

 Dùng tre, tầm vông hoặc gỗ khô gạt dây điện ra khỏi nạn nhân

Không dựng ăngten gần đường dây điện khi đổ có khả năng va quệt vào đường dây điện

 http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/4%20khong%20leo%20len%20tru%20dien.jpg

 http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/5%20khong%20chat%20cay%20cao%20gan%20duong%20day%20dien.jpg

 http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/6%20Cam%20tha%20dieu.jpg

Không leo lên trụ điện để sửa chữa hoặc tháo gỡ bất cứ vật gì

Không chặt các cây cao gần đường dây điện

Cấm thả diều hoặc các vật bay gần công trình lưới điện

 http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/7%20Cam%20bo%20tri%20an%20ten%20hop%20den%20quang%20cao.jpg

 http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/8%20cam%20vuot%20qua%20leo%20vao%20tram.jpg

 http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/9%20khi%20cau%20keo%20day%20dien%20phai%20dam%20bao%20chieu%20cao%20an%20toan.jpg

Cấm bố trí ănten, dây phơi, hộp đèn quảng cáo tại các vị trí mà khi bị dơi, đổ, có thể va quệt vào dây điện

Cấm vượt qua, leo vào trạm điện

Khi câu, kéo dây điện phải bảo đảm chiều cao 5m50 có trụ đỡ dây. Cấm kéo, gác dây lên cây xanh đang sống

 

http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/16%20Cac%20bien%20phap%20an%20toan%20khi%20su%20dung%20thiet%20bi%20dien(1).JPG

http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/17%20Kiem%20tra%20dien%20bang%20but%20thu%20dien.JPG

Các biện pháp an toàn cho thiết bị điện

Kiểm tra đảm bảo an toàn điện

Các phương pháp sơ cấp cứu khi nạn nhân bị điện giật:

http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/Thao%20tac%20cap%20cuu%20nguoi.jpg

http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/11%20Trang%20thiet%20bi%20so%20cuu.jpg

Thực hành các phương pháp sơ cứu tai nạn điện

Các phương tiện sơ cấp cứu

http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/14%20Ha%20hoi%20thoi%20ngat.gif

 

http://nckh.lhu.edu.vn/Data/News/92/images/PhongDienCoBan/An%20toan%20dien/13%20So%20cuu.gif

 Các thao tác hà hơi thổi ngạt - sơ cứu người bị tai nạn điện

Mạnh Hà - PXTKTN