Phát hiện được hơn 12.500 vụ vi phạm sử dụng điện tại Quảng Ngãi

  • Cập nhật ngày 08/07/2021
Sau gần 08 năm thực hiện theo quy định của Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả (gọi tắt Nghị định 134), PC Quảng Ngãi đã tổ chức 489.092 cuộc kiểm tra sử dụng điện, kết quả phát hiện được 12.538 vụ vi phạm.
Phát hiện được hơn 12.500 vụ vi phạm sử dụng điện tại Quảng Ngãi

Kiểm tra công tơ khách hàng

Cụ thể trong số đó, có 619 vụ (chiếm 4,9%) số vụ trộm cắp điện, 28 vụ (chiếm 0,22%) vụ vi phạm công suất, 4.729 vụ (chiếm 37,7%) vụ vi phạm giá điện, 6.800 vụ (54,2%) số vi phạm khác. Qua đó, đã có 12.364 vụ đã được xử lý, 02 vụ được chuyển sang Sở Công thương xử lý, 127 vụ được chuyển UBND các cấp xử lý, 29 vụ đang xử lý. Kết quả của việc xử lý đã truy thu được 487.259 kWh, với tổng số tiền phải thu hơn 5,3 tỷ đồng.

Để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố lưới điện, các điện lực thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn và đưa ra cảnh báo; đồng thời theo sát chủ hộ, chủ đầu tư công trình, ra văn bản cảnh báo với những trường hợp có nguy cơ, đồng thời có hướng tư vấn, đề xuất, đôn đốc để đảm bảo các hoạt động xây dựng gần lưới điện được đảm bảo an toàn, không vi phạm các quy định của Nghị định 134.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, PC Quảng Ngãi đều thực hiện tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong Nghị định 134 đến toàn thể CBCNV và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về các quy định pháp luật có liên quan về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA); an toàn điện và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong nhân dân qua hai hình thức chủ yếu là hàng tháng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi (PTQ) thực hiện chuyên mục “Điện và Đời sống” và phát thanh trên sóng phát thanh PTQ với nội dung theo định hướng được phòng An toàn cung cấp. Ngoài ra, PC Quảng Ngãi còn thực hiện tuyên truyền trên website Công ty, phát tờ rơi an toàn tiết kiệm điện.

Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng An toàn PC Quảng Ngãi cho biết: “Hằng năm, PC Quảng Ngãi đều thực hiện các hoạt động hiệu quả tuân thủ theo các quy định của Nghị định 134, tuyên truyền toàn dân các nội dung vi phạm liên quan đến lĩnh vực điện lực, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực an toàn điện là nội dung hay bị vi phạm nhất trong nhân dân. Qua các đợt tuyên truyền, người dân trên địa bàn đã hiểu rõ hơn về các hành vi và các mức xử lý vi phạm để tránh vi phạm”.

Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, PC Quảng Ngãi đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, phòng tránh và hạn chế thấp nhất sự cố liên quan đến an toàn lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Gia Nghi