Sẵn sàng nguồn điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Khánh Hòa

  • Cập nhật ngày 23/06/2021
Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, PC Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo lập phương án cấp điện nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn điện phục vụ trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.
Sẵn sàng nguồn điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Khánh Hòa

Công nhân PC Khánh Hòa tăng cường xử lý các tồn tại đảm bảo cấp điện ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tại Khánh Hòa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có 14.624 thí sinh đăng ký dự thi, 3 điểm thi với 628 phòng thi và 68 phòng chờ. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6/7 đến ngày 8/7/2021, trong đó 1 ngày thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi, 2 ngày thi chính thức.

Để đảm bảo nguồn điện cung ứng đầy đủ phục vụ kỳ thi, PC Khánh Hòa đã khẩn trương phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, lập phương án cấp điện, kể cả phương án dự phòng để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi nhất là các điểm in, sao đề thi, các hội đồng thi. Theo đó, phương án cấp điện với 7 nguồn chính có công suất 340 MW cấp cho 10 phụ tải các địa phương toàn tỉnh sẽ hoạt động liên tục đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ các điểm thi đã được Phòng Điều độ PC Khánh Hòa lập kế hoạch chi tiết.

Bên cạnh đó, các điện lực trực thuộc đã tăng cường xử lý các tồn tại, các nguy cơ khi kiểm tra các tiếp xúc, mối tiếp địa bị đứt, bị tháo; phát quang và vệ sinh toàn bộ đường dây cao hạ thế, trạm biến áp tránh tình trạng chạm đất, đứt dây; đặc biệt, dừng tất cả công tác trên lưới điện từ ngày 05 đến hết ngày 08 tháng 07/2021 gây ảnh hưởng đến việc cấp điện, trừ các trường hợp xử lý sự cố hoặc nguy cơ sự cố trên lưới điện. Riêng Điện lực Vĩnh Hải và Điện lực Vĩnh Nguyên bố trí máy phát điện dự phòng phục vụ tại địa điểm in sao đề thi từ 25/6 đến 8/7/2021 và địa điểm chấm thi từ 9/7 đến 24/7/2021.

Ngoài ra, các đơn vị đã niêm yết các số điện thoại trực khắc phục sự cố; tập trung bố trí công nhân, cán bộ kỹ thuật, lực lượng ứng trực 24/24; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, máy phát dự phòng, xăng dầu, xe thang, xe gầu… sẵn sàng phục vụ khi cần huy động, đảm bảo kịp thời khi xảy ra sự cố trong thời gian tổ chức kỳ thi.

Đến nay, Khánh Hòa đã hoàn thành kế hoạch dạy học, các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ coi thi, chấm thi đã đầy đủ cùng với nguồn điện đã được đảm bảo, sẵn sàng phục vụ; Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công.

Hồng Tú