EVNCPC tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19

  • Cập nhật ngày 15/06/2021
Mới đây, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ký ban hành thông báo liên tịch kêu gọi CBCNV - người lao động các đơn vị thành viên trong toàn EVNCPC đóng góp mỗi người 01 ngày lương để ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19. Đây là hành động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi tất cả người dân, doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19.
EVNCPC tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19

CBCNV Công ty Điện lực Quảng Ngãi đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19

Kết quả, sau 3 ngày phát động đã kêu gọi được sự đóng góp của hơn 11.300 CBCNV- người lao động của 23 đơn vị thành viên trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên và Cơ quan Tổng công ty với tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ. Số tiền này được các đơn vị trao trực tiếp cho Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

Trước đó, vào ngày 5/6 tại lễ ra mắt Quỹ Vắc - xin phòng chống COVID-19, được tổ chức tại Hà Nội, EVNCPC cũng đã đóng góp 20 tỷ đồng trong tổng số 400 tỷ đồng EVN ủng hộ Quỹ.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chuyển số tiền vận động đến đơn vị tiếp nhận

Công ty Điện lực Quảng Trị chuyển số tiền vận động đến đơn vị tiếp nhận

Công ty Điện lực Kon Tum chuyển số tiền vận động đến đơn vị tiếp nhận 

Ngoài ra, CBCNV EVNCPC cũng đã nhắn tin ủng hộ cho Quỹ Vắc - xin phòng chống COVID-19 của Chính phủ thông qua tổng đài 1408, qua đó thể hiện trách nhiệm công dân góp phần cùng xã hội trong công tác huy động mọi nguồn lực cho chiến lược vắc xin phòng COVID-19. Dịp này, các đơn vị còn trao hơn 450 triệu đồng hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch.

EVNCPC