Hiệu quả của bộ chỉ thị và cảnh báo sự cố lưới điện

  • Cập nhật ngày 09/06/2021
Trong nỗ lực tự động hóa công tác quản lý vận hành lưới điện, PC Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử điện lực miền trung (EMEC) triển khai kiểm tra, thử nghiệm thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung thế SRFI (Smart Remote Fault Indicator).
Hiệu quả của bộ chỉ thị và cảnh báo sự cố lưới điện

PC Gia Lai lắp đặt 150 bộ SRFI trên lưới điện đơn vị quản lý đã phát huy được hiệu quả

Khi có sự cố, thiết bị SRFI gửi tin nhắn SMS về modem GSM (USB 3G) kết nối với máy chủ qua cổng Serial port. Phần mềm trên Server sẽ đọc nội dung tin nhắn, sau đó phân tích nội dung theo cú pháp và xác định vị trí (theo mã trạm), khu vực bị sự cố. Sau khi phân tích xong, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của các đối tượng quản lý vận hành liên quan để thông báo sự cố. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi một gói tin thông báo cho tất cả các máy trạm có kết nối với máy chủ để thông báo vị trí và tình trạng sự cố.

Với cách vận hành như vậy, hệ thống cung cấp cho người quản lý vận hành một công cụ phát hiện tức thời sự cố qua tin nhắn SMS và xác định chính xác khu vực bị sự cố để sớm cách ly khu vực bị sự cố ra khỏi hệ thống, tránh mất điện kéo dài và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng ngày càng cao.

Đến nay, PC Gia Lai đã triển khai cài đặt, cấu hình, lắp đặt 150 bộ SRFI trên lưới và luôn hoạt động rất hiệu quả, hỗ trợ phát hiện sớm và giảm thiểu thời gian xử lý sự cố.

Võ Hồng Khánh