Xuất hiện trang giả mạo website Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)

  • Cập nhật ngày 05/06/2021
Hiện nay trên mạng internet xuất hiện trang giả mạo website Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có địa chỉ: http://jisucpc.com/
Xuất hiện trang giả mạo website Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)

Hình ảnh giả mạo website của Tổng công ty Điện lực miền Trung

EVNCPC khẳng định trang web tại địa chỉ http://jisucpc.com/ (đăng ký tên miền tại Đài Loan) hoàn toàn không phải của EVNCPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào thuộc EVNCPC. Trang web này đã sử dụng tên miền và một số nội dung, hình ảnh có thể gây hiểu nhầm là ấn phẩm thông tin thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các thông tin tại trang web này.

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung chỉ sở hữu 1 tên miền duy nhất là CPC.VN và các tên miền con: ***.CPC.VN. Vì vậy EVNCPC xin được thông báo tới các Quý khách hàng sử dụng điện được biết nhằm cảnh giác, không cung cấp thông tin, không đăng nhập vào các trang giả mạo, đồng thời truyền thông cho bạn bè, người thân được biết để giảm thiểu rủi ro, tránh bị mất cắp thông tin.. 

Nếu người dùng phát hiện các trang giả mạo khác, quý khách hàng vui lòng gửi về địa chỉ hộp thư: cpcit.ktm@cpc.vn hoặc cung cấp thông tin qua hotline: 0975909779 để CPCIT phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, giới hạn truy cập.

Qua đây, Tổng công ty Điện lực miền Trung trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các khách hàng sử dụng điện, các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành cùng EVNCPC. Tổng công ty Điện lực miền Trung rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và ý kiến góp ý của khách hàng sử dụng điện về các hoạt động sản xuất kinh doanh để EVNCPC tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong công tác dịch vụ khách hàng.

EVNCPC