EVNCPC: Thăm hỏi, động viên lực lượng trực vận hành hệ thống điện, công nghệ thông tin và kinh doanh dịch vụ khách hàng

  • Cập nhật ngày 17/05/2021
Sáng ngày 17/5/2021, tại Đà Nẵng, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư và Chủ tịch Công đoàn EVNCPC Phạm Quốc Khánh đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác ứng trực tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: Điện lực Thanh Khê, Đội sửa chữa nóng lưới điện (PC Đà Nẵng); Công ty CNTT Điện lực miền Trung và Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung.
EVNCPC: Thăm hỏi, động viên lực lượng trực vận hành hệ thống điện, công nghệ thông tin và kinh doanh dịch vụ khách hàng

Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNCPC thăm hỏi và động viên CBCNV tại Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung

Đến thăm các đơn vị, Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNCPC đã gửi lời thăm hỏi, động viên CBCNV đang thực hiện ứng trực; đồng thời yêu cầu CBCNV ngoài việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, thì phải nghiêm chỉnh thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch của các cấp bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt phải thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và nguyên tắc “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị phải thực hiện cho được nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo nhiệm vụ SXKD, trong đó đặc biệt chú trọng công tác cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp vào ngày 23/5 tới đây.

Được biết, trước đó, thực hiện chỉ đạo của EVNCPC đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Đội QLVH ĐZ&TBA Điện lực Thanh Khê (PC Đà Nẵng) đã chia lực lượng thành 2 nhóm trực, đảm bảo cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Hai nhóm này luân phiên thực hiện chế độ nghỉ tập trung sau ca làm việc tại trụ sở điện lực trong 07 ngày liên tục. Còn tại Công ty CNTT Điện lực miền Trung (CPCIT) CBCNVC thực hiện chia làm 3 kíp trực, trong đó gồm 1 lãnh đạo phòng và 5 CBCNV. Mỗi kíp trực liên tục và tự cách ly tại chỗ trong 14 ngày sau đó sẽ được thay thế bằng kíp trực khác. Tại Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung (CPCCC) thì thực hiện bố trí trực tại cơ quan 50% và làm việc từ xa tại nhà 50%.

Một số hình ảnh thăm các đơn vị của lãnh đạo EVNCPC:

Tại Điện lực Thanh Khê - PC Đà Nẵng

Tại Đội sữa chữa nóng lưới điện - PC Đà Nẵng

Và tại Công ty CNTT Điện lực miền Trung

Phương Nam