PC Quảng Trị kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

  • Cập nhật ngày 07/05/2021
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Điện lực Quảng Trị đã tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về dịch bệnh đến đông đảo khách hàng và người dân qua các kênh truyền thông.
PC Quảng Trị kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

Khách hàng được phát khẩu trang miễn phí khi đến giao dịch sử dụng điện tại Điện lực Cam Lộ

Theo đó, từ ngày 04/5, PC Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị kích hoạt, triển khai công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc như: Bố trí dung dịch sát khuẩn tại cửa ra vào, máy đo thân nhiệt, đeo khẩu trang thường xuyên. Các đơn vị cũng thực hiện treo băng rôn, pano tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. 

Công ty cũng thường xuyên nhắc nhở CBCNV thực hiện khai báo thông tin dịch tễ hàng ngày theo yêu cầu của Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng như nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng và cộng đồng dân cư. Các phòng ban trong đơn vị cũng được trang bị nước rửa tay khô để CBCNV đơn vị thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các công cụ lao động, sảnh giao dịch, hành lang văn phòng nhằm luôn giữ môi trường làm việc thoáng sạch.

Khách hàng đến trụ sở được phát khẩu trang miễn phí và khử khuẩn trước khi giao dịch

Ngoài ra, tại trụ sở Điện lực và các điểm thu tiền điện trên địa bàn, các đơn vị đã chuẩn bị sẵn dung dịch rửa tay khô sát khuẩn và phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng hàng đến giao dịch.

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh, vận hành lưới điện an toàn liên tục, PC Quảng Trị đã và đang nỗ lực chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.

Văn Tiến - Hoàng Lượng