Từ ngày 01/9/2019, PC Đà Nẵng chính thức cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử

  • Cập nhật ngày 17/09/2019
Với phương thức giao dịch điện tử, khách hàng sử dụng điện sẽ không cần phải trực tiếp ký vào hợp đồng hay các loại giấy tờ giao dịch khác theo phương thức truyền thống. Thay vào đó, PC Đà Nẵng sẽ gửi đến khách hàng các loại biểu mẫu, thông tin qua internet và mã bảo mật OTP đến email/số điện thoại khách hàng đã đăng ký để xác nhận hoàn tất giao dịch trên môi trường điện tử.

Từ ngày 01/9/2019, PC Đà Nẵng chính thức cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử

Thông qua phương thức giao dịch điện tử, PC Đà Nẵng mang đến cho khách hàng những tiện ích trong quá trình sử dụng dịch vụ điện lực. Phương thức giao dịch này cũng giúp khách hàng tiết kiệm  thời gian, phương tiện đi lại khi không phải thực hiện giao dịch trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo cơ sở pháp lý của mọi giao dịch.

Phương thức giao dịch điện tử sẽ được áp dụng song song và từng bước tiến dần đến việc thay thế phương thức giao dịch trực tiếp bằng văn bản giấy. Việc cung cấp dịch vụ điện theo hình thức mới này cũng góp phần đẩy mạnh quá trình số hoá dữ liệu, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử là dấu ấn vượt bậc trong lộ trình áp dụng công nghệ kỹ thuật số của PC Đà Nẵng từ năm 2013 đến nay. Theo đó, năm 2013 PC Đà Nẵng áp dụng hình thức hóa đơn điện tử. Năm 2017, Công ty tiến đến cung cấp Dịch vụ điện lực trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công của thành phố (tương đương dịch vụ công cấp độ 3). Năm 2018, PC Đà Nẵng tiếp tục cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 (mức độ 4 đáp ứng mọi dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng từ khâu đăng ký, nhận kết quả đến thanh toán 100% thông qua trực tuyến).

Mới đây nhất, đầu tháng 9/2019, giao dịch điện tử giữa khách hàng và PC Đà Nẵng là bước đi mới, đánh dấu những nỗ lực vượt bậc trong cam kết không ngừng cung cấp dịch vụ điện tốt nhất đến các các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Đây cũng là 03 trong tổng số 13 Công ty Điện lực của EVNCPC áp dụng mô hình này.

Để biết thông tin chi tiết và sử dụng các dịch vụ tiện ích nêu trên, khách hàng có thể truy cập địa chỉ: https://cskh.cpc.vn/frm_TheoDoiTienDoCapDien.aspx

Công Nghĩa – Công Minh