Tổng giám đốc EVNCPC phát động thi đua phấn đấu không xảy ra sự cố lưới điện 110kV

  • Cập nhật ngày 13/09/2019
Để đảm bảo vận hành an toàn, không xảy ra bất kỳ sự cố nào trên lưới điện 110kV, Tổng giám đốc EVNCPC đã phát động đợt thi đua đột xuất “Phấn đấu không xảy ra sự cố lưới điện 110kV”.
Tổng giám đốc EVNCPC phát động thi đua phấn đấu không xảy ra sự cố lưới điện 110kV

Thao tác trên lưới điện 110kV (Ảnh minh họa)

Đợt thi đua này được phát động với các Công ty Điện lực thành viên của EVNCPC. Tiêu chí thi đua là: Không xảy ra sự cố lưới điện 110kV (sự cố ĐZ và TBA 110kV) trong thời gian từ 15/9 đến 15/10/2019. Tổng công ty biểu dương và có các mức thưởng cho tập thể và cá nhân nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng tốt tiêu chí thi đua. Đối với các đơn vị để xảy ra sự cố, ngoài việc giảm điểm theo Quy chế, Tổng công ty sẽ giảm 10 điểm/sự cố của chỉ tiêu “Chấp hành chỉ đạo của EVNCPC” trong kỳ xét chấm điểm quý III/2019.

Thực hiện đợt thi đua này, Tổng giám đốc chỉ đạo các Công ty Điện lực tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các nguy cơ có thể xảy ra sự cố nhằm đảm bảo tiêu chí của đợt thi đua; Ban Kỹ thuật đôn đốc và kiểm tra thực hiện các biện pháp không để xảy ra sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; chủ trì việc theo dõi và tham mưu lãnh đạo Tổng công ty nhắc nhở, phê bình các đơn vị thực hiện chưa tốt công tác này; Ban Tổ chức và Nhân sự thực hiện các thủ tục khen thưởng để kịp thời động viên các đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Thông tin chi tiết về nội dung phát động thi đua, các đơn vị và CBCNV tham khảo công văn 8315/EVNCPC-TC&NS ngày 11/9/2019 của EVNCPC.

EVNCPC