1. Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện ĐMTMN

2. Thanh toán tiền điện ĐMTMN

3. Biểu mẫu trong CV 3065 ngày 12/04/2019 về hướng dẫn ĐMTAM

1. Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam : Xem tại đây

2. Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam: Xem tại đây

3. Quyết định 67/QĐ-EVN về việc phân cấp, ủy quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

4. Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Xem tại đây

5. Thông tư số 05/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Xem tại đây

6. Thông tư 39/2015/TT-BCT Quy định hệ thống điện phân phối: Xem tại đây

7. Văn bản 1337/EVN-KD về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

8. Văn bản 1532/EVNCPC-KD về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

9. Văn bản 3065/EVNCPC-KD+KT về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

10. Thư ngỏ gửi Khách hàng về Năng lượng mặt trời: Xem tại đây

11. Văn bản 8219/EVNCPC-KT+KD+QLĐT về việc quy định giải pháp công nghệ hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới: Xem tại đây

12. Văn bản 2266/EVN-KD về việc hướng dẫn vướng mắc về Điện mặt trời mái nhà: Xem tại đây

TT Hạng mục kiểm tra Mô tả đặc tính (Theo Thông tư 39/2015/TT-BCT và Thông tư 16/2017/TT-BCT) Đấu nối lưới hạ áp 1 pha Đấu nối lưới hạ áp 3 pha
Kiểm tra ban đầu khi đấu nối Kiểm tra trong quá trình vận hành Kiểm tra ban đầu khi đấu nối Kiểm tra trong quá trình vận hành
1 Tần số Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên lục trong dải tần số 49 Hz đến 51 Hz. Khi tần số hệ thống điện nằm ngoài dải tần số nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 0,2 giây. Đáp ứng Đáp ứng
2 Điện áp Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. Khi điện áp tại điểm đấu nối nằm ngoài dải điện áp như đã nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 02 giây. Đáp ứng Đáp ứng
3 Cân bằng pha Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha so với điện áp danh định trong chế độ làm việc bình thường phải ≤ 5%. Đáp ứng
4 Xâm nhập của dòng điện một chiều Sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối so với dòng định mức tại điểm đấu nối phải ≤ 0,5%. Đáp ứng Đáp ứng
5 Sóng hài điện áp Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp tại điểm đấu nối phải ≤ 6,5%. Đáp ứng Đáp ứng
Tổng độ biến dạng sóng hài dòng điện tại điểm đấu nối phải ≤ 20% dòng điện phụ tải đối với công suất nhỏ hơn 50 kW và ≤ 12% dòng điện phụ tải đối với công suất từ 50 kW trở lên. Đáp ứng Đáp ứng
6 Nối đất Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp phải nối đất trực tiếp. Đáp ứng Đáp ứng
7 Bảo vệ Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng
Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ của hệ thống điện mặt trời. Đáp ứng Đáp ứng